0988563102

KÍCH THƯỚC VÀ SAI SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CỐNG HỘP ĐÔI

KÍCH THƯỚC VÀ SAI SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CỐNG HỘP ĐÔI

KÍCH THƯỚC VÀ SAI SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CỐNG HỘP ĐÔI

Cống hộp đôi được sản xuất tại nhà máy bê tông Phương Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thôn Tổ Hỏa - xã Lý Thường Kiệt - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng yên

Liên hệ: 0988563102

http://betongphuongbac.com  

Cống hộp đôi Có dạng hình hộp rỗng hai khoang được đúc bằng bê tông cốt thép được sản xuất theo kích thước quy định.

KÍCH THƯỚC VÀ SAI SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CỐNG HỘP ĐÔI

Loại cống theo tiết diện

Kích thước và sai lệch

Các loại kích thước (mm)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

a

b

c

d

e

f

g

2(1,6mx1,6m)

Kích thước

1 600

160

1 920

1 200

100

1 300

1 600

160

3 680

75

10

75

85

10

65

160

 

Sai số

5

3

5

5

2

5

5

3

10

2

2

2

2

2

2

3

2(1,6mx2,0m)

Kích thước

2 000

200

2 400

1 200

100

1 300

1 600

200

3 800

95

10

95

105

10

85

200

 

Sai số

5

3

5

5

2

5

5

3

10

2

2

2

2

2

2

3

2(2,0mx2,0m)

Kích thước

2 000

200

2 400

1 200

100

1 300

2 000

200

4 600

95

10

95

105

10

85

200

 

Sai số

5

3

5

5

2

5

5

3

10

2

2

2

2

2

2

3

2(2,5mx2,5m)

Kích thước

2 500

250

3 000

1 200

100

1 300

2 500

250

5 750

120

10

120

140

10

100

250

 

Sai số

10

5

10

5

2

5

10

5

15

3

3

3

3

3

3

4

2(3,0mx3,0m)

Kích thước

3 000

300

3 600

1 200

100

1 300

3 000

300

6 900

145

10

145

165

10

125

300

 

Sai số

10

5

10

5

2

5

10

5

15

3

3

3

3

3

3

4